“Một ý chí, một hành động, một hướng”

admin
23/01/14
0
Những ngày chuẩn bị đón xuân Giáp Ngọ, chúng tôi đến Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại (KS&TM) Hà Tĩnh, đơn vị được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM) tiêu biểu.
Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dương Tất Thắng cho biết: Năm 2013, trong quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo, Đảng bộ đặc biệt coi trọng việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong kiểm điểm theo Nghị quyết (NQ) T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng ủy chỉ đạo từng chi bộ bám sát nhiệm vụ SXKD, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến đóng góp của quần chúng, nhằm khắc phục khó khăn, tiếp tục phát triển.
Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh tổ chức thành công đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng
Đảng ủy Tổng Công ty đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở thường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo niềm tin, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, người lao động, gắn với thực hiện các chỉ thị, quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đảng bộ tiếp tục thực hiện NQ về “Giải quyết việc làm, phát triển bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội”.
Quyết sách đúng đã tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào thi đua lao động SXKD, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; đề án phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015 được tích cực triển khai với 60 cơ sở vệ tinh chăn nuôi tại các địa phương. Lĩnh vực kinh doanh thương mại, du lịch, dịch vụ và các hoạt động khác tiếp tục được khai thác tối đa. Nhờ đó, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đều vượt từ 5-20%, giải quyết việc làm ổn định cho gần 2.500 lao động với thu nhập bình quân 4,3 triệu đồng/người/ tháng; nộp ngân sách 80,1 tỷ đồng. SXKD phát triển, Tổng Công ty có điều kiện đầu tư tái sản xuất, xây dựng, sửa chữa, mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ; đồng thời hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội với số tiền hơn 3 tỷ đồng, góp phần XĐGN, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Đạt được kết quả đó là nhờ Đảng bộ đã làm tốt công tác xây dựng Đảng và các tổ chức quần chúng. Đảng ủy chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các NQ, chỉ thị của trung ương, của Tỉnh ủy, đặc biệt là NQ T.Ư 4 (khóa XI). Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên về ý thức trách nhiệm, vai trò của người đảng viên về xây dựng Đảng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu và xu thế phát triển.
Kết quả phân loại có 12/23 tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM; không còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém; đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 94,8%; số đảng viên vi phạm tư cách dưới 1%. Ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ trong năm 2013, BTV Tỉnh ủy đã công nhận và tặng bằng khen cho đơn vị đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Đảng bộ có được vinh dự này.
Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế trong nước và thế giới tác động lớn đến Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh vì số lượng CBCNVC và người lao động rất đông, việc khai thác mỏ đến giai đoạn khó khăn. Song, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công nhân giàu kinh nghiệm, Đảng ủy đã vạch ra con đường đi hợp lý khi chuyển đổi Tổng Công ty sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp cổ phần nhằm đáp ứng yêu cầu SXKD trong thời kỳ mới.
Năm 2014, NQ của Đảng ủy Tổng Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 1.400 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động 4,5 triệu đồng/tháng. Với phương châm “Một ý chí, một hành động, một hướng”, tin chắc rằng, Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh sẽ tạo được bước đột phá trên chặng đường phát triển.
baohatinh.vn

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỗ tổ vua Hùng tháng mấy?