Mitraco sẽ có thêm một công ty con chuyên SX-KD giống lúa

admin
16/09/13
0
Theo Đề án cơ cấu bộ giống lúa và tổ chức sản xuất giống lúa năng suất, chất lượng cao đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, ngày 12/9/2012, UBND tỉnh đã có quyết định giải thể Trung tâm Giống cây trồng Hà Tĩnh (đơn vị sự nghiệp thuộc Sở NN&PTNT) để thành lập doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh giống lúa có năng suất, chất lượng cao trên địa bàn tỉnh…
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua, Sở NN&PTNT đã chủ trì và phối hợp với các sở, ngành liên quan xúc tiến lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, thương hiệu để đấu thầu thành lập doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh giống lúa có năng suất, chất lượng cao nhưng bất thành công do không nhận được hồ sơ dự thầu nào.
Trước thực tế đó, UBND tỉnh chủ trương bàn giao tài sản, tài chính, đất đai, lao động của Trung tâm Giống cây trồng Hà Tĩnh cho Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh để thành lập công ty con trực thuộc, liên kết với doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, tổ chức SXKD giống lúa có năng suất, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh, phù hợp với Đề án cơ cấu bộ giống lúa và tổ chức sản xuất giống lúa năng suất, chất lượng cao đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 của tỉnh.
UBND tỉnh giao các ngành hữu quan hướng dẫn trình tự thủ tục bàn giao cũng như việc thành lập, tổ chức hoạt động của công ty chuyên SXKD giống lúa năng suất, chất lượng cao đảm bảo hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân trên địa bàn.
baohatinh.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỗ tổ vua Hùng tháng mấy?