Thông báo đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sở GDCK Hà Nội

822
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP xin trân trọng thông báo về việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sở GDCK Hà Nội