Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
1. Thời gian họp: Bắt đầu từ 07h:30’ ngày 13 tháng 5 năm 2017 (sáng thứ 7)
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 3, Khách sạn BMC Hà Tĩnh Số 06, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP có tên trong danh sách chốt ngày 04/4/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
4. Nội dung Đại hội: Đại hội cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
– Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, triển khai kế hoạch SXKD năm 2017;
– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017;
– Báo cáo của BKS về việc kiểm tra, giám sát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017;
– Tờ trình:
+ Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2016;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
+ Quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016, Kế hoạch năm 2017;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
– Thông qua các nội dung khác (nếu có).
5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội
Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông vui lòng gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) về Ban tổ chức theo địa chỉ: Ban kiểm soát – Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP; Số 2 Vũ Quang, Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. ĐT: 02393.890905; Fax: 02393.855606 trước 16h:00’ ngày 10/5/2016.
– Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được Tổng công ty công bố trên website: www.mitraco.com.vn (mục quan hệ cổ đông).
– Mọi thông tin, quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Ông Đào Anh Dũng – Thư ký Tổng công ty
Email: [email protected]
Điện thoại: 02393.890905    Di động: 094.8886663
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2017.

Tài liệu kèm theo: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỗ tổ vua Hùng tháng mấy?