MITRACO tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho người lao động

admin
22/12/20
0

Thực hiện kế hoạch khám sức khoẻ định kỳ, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP đã tổ chức triển khai khám sức khoẻ định kỳ năm 2020 cho người lao động.
Xác định rõ được ý nghĩa của việc khám sức khỏe định kỳ vừa thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vừa chăm lo cho giá trị con người – để duy trì và thúc đẩy năng suất lao động, tăng sức sáng tạo và tính chiến đấu của người lao động – đóng góp vào sự phát triển của Tổng Công ty. Ngày 22/12/2020, Mitraco đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, trực tiếp khám sức khỏe định kỳ cho người lao động Tổng Công ty vào ngày 22/12/2020.

Theo đó, Tổng Công ty đã bố trí 05 phòng khám, lao động được bố trí công việc hợp lý, luân phiên để đảm bảo thời gian khám và không ảnh hưởng đến hoạt động SXKD. Người lao động đã được khám sức khỏe tổng quát theo định kỳ, và làm các xét nghiệm, chụp siêu âm…vv…

Phát biểu tại ngày khám sức khỏe định kỳ, đồng chí Lê Viết Thảo – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty – biểu dương sự nhiệt huyết, tận tâm của đội ngũ y, bác sỹ của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, sự cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của Phòng Tổ chức Lao động TL Tổng công ty, Xí nghiệp Khai thác và Chế biến Khoáng sản trong việc sắp xếp, bố trí, kết nối để tổ chức đợt khám sức khỏe định kỳ cho người lao động chu đáo, đầy đủ. Đồng thời, hy vọng với đợt khám sức khỏe định kỳ sẽ tạo điều kiện tốt nhất để người lao động đảm bảo đủ sức khỏe học tập, công tác, chăm lo cuộc sống hàng ngày, cũng như sớm phát hiện những bất thường về sức khỏe để có giải pháp tích cực trong việc bố trí sắp xếp công việc phù hợp và chăm sóc, điều trị tốt hơn.động lực, từ đó thúc đẩy sự đóng góp của mỗi người lao động đối với sự phát triển chung của Tổng Công ty trong thời gian tới.

Một số hình ảnh khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV lao động

Thanh Huyền