Công bố thông tin trong 24 giờ kết quả Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018

admin
05/08/18
0
Ngày 7/5/2018, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP xin gửi kèm Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin MTA theo quy định pháp luật hiện hành.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
File đính kèm: Công bố thông tin đại hội đồng cổ đông năm 2018

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỗ tổ vua Hùng tháng mấy?