Đảng bộ Mitraco học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 9

admin
29/09/14
0

Sáng 27/9, Đảng bộ Mitraco tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 9 (khóa XI) và Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe một số nội dung cơ bản của Nghị quyết TƯ 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về những chủ trương mới về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…

Theo tinh thần của Chỉ thị 36 Bộ Chính trị, các đơn vị cần bám sát các kế hoạch, văn bản liên quan đến vấn đề chuẩn bị cho đại hội nhằm thực hiện các bước chuẩn bị chặt chẽ, dân chủ, kỷ cương, đặc biệt là các nội dung như: tổ chức thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện, công tác nhân sự…

Chỉ thị cũng đặt ra yêu cầu đối với công tác nhân sự cấp ủy, trong đó việc quy hoạch cán bộ, cấp ủy các cấp phải đảm bảo tiêu chuẩn chung, có tính kế thừa, phát triển và cơ cấu hợp lý…

baohatinh.vn

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỗ tổ vua Hùng tháng mấy?