Mitraco Hà Tĩnh – Bứt phá, khẳng định vị thế doanh nghiệp đầu tàu

admin
14/08/15
0
Đổi mới mạnh mẽ trong lãnh đạo hoạt động kinh doanh cũng như công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp (DN)…, Đảng bộ Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh (Mitraco) đã ghi đậm những dấu ấn trong một nhiệm kỳ hoạt động với nhiều thử thách. Vượt qua khó khăn, DN đầu tàu của tỉnh nhà đang vững bước vươn xa.
Chung ý chí
Trong hành trình 15 năm phát triển dày dặn của một tổ chức DN lớn, giai đoạn 2010-2015 đánh dấu một bước chuyển mình đầy dấu ấn của Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh. Ở đó, cơ hội mở ra rất lớn nhưng khó khăn, thách thức cũng không ít, đòi hỏi phải có chiến lược phát triển căn cơ, sáng suốt và quyết liệt. “Ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ Tổng Công ty đã nhận định tình hình và mạnh dạn đưa ra những chủ trương, quyết sách mới có tính đột phá. Từ đó, vạch ra định hướng tổng thể để đưa Mitraco chuyển nhanh và hiệu quả trên mỗi lĩnh vực hoạt động. Toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động đã đồng thuận, chung sức xây đắp dưới sự lãnh đạo của một đảng bộ nhiều năm được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu” – Bí thư Đảng ủy Mitraco Dương Tất Thắng khẳng định.
Phát huy truyền thống của một Đảng bộ mạnh, cùng với việc thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Mitraco đã tập trung đổi mới và tăng cường lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ. Trong đó, gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 của Bộ Chính trị và những yêu cầu cấp bách về nguồn nhân lực chất lượng cao của Tổng Công ty, Đảng ủy đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo HĐQT và Ban Giám đốc triển khai đồng bộ, chuẩn mực, khách quan, dân chủ trong tất cả các khâu của công tác tổ chức cán bộ.
Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự cùng lãnh đạo Công ty Fineton (Hồng Kông) khảo sát vùng trồng rau – củ – quả trên cát của Mitraco Hà Tĩnh tại xã Thạch Văn (Thạch Hà)
Trên lộ trình tái cơ cấu, chuyển đổi SXKD, hoàn thành cổ phần hóa Tổng Công ty, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã thành lập mới 5 chi bộ, giải thể 2 chi bộ, kiện toàn nhân sự cấp ủy đối với 10 đảng bộ, chi bộ cơ sở. Cùng với đó, các chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chiến lược phát triển của Tổng Công ty cũng được thực hiện quyết liệt với 195 cán bộ được tuyển dụng, 42 người được bổ nhiệm, 17 người được luân chuyển, 1.400 lượt cán bộ, công nhân được đào tạo và đào tạo lại…
“Đảng ủy đã quyết liệt chỉ đạo đổi mới công tác cán bộ với việc kiện toàn, sắp xếp lại nhân sự từ Tổng Công ty đến các đơn vị thành viên; mạnh dạn đề đạt, giới thiệu các trưởng, phó phòng, ban làm lãnh đạo HĐQT tại các công ty con. Cũng từ đó, các nhân tố trẻ nhận trọng trách mới phát huy được vai trò trên cương vị người đứng đầu” – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Trương Hữu Trung cho biết.
Coi trọng, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên, Đảng ủy Mitraco đã phân công BCH Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng phụ trách và thực hiện nhiệm vụ giám sát các tổ chức đảng trực thuộc. Cùng với đó, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác vận động quần chúng và xây dựng các tổ chức, đoàn thể vững mạnh. Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 được triển khai nghiêm túc, hiệu quả với 300 văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cùng với thực hiện Nghị quyết 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng nâng cao tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của người đứng đầu. Từ đó, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong quá trình chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của toàn hệ thống.
Cùng hành động
Không ngừng nâng cao vị trí, vai trò, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, Đảng ủy Mitraco đã tập trung chỉ đạo đơn vị triển khai các bước đột phá, trước hết là công tác quản trị điều hành và xây dựng chiến lược phát triển. Theo đó, BCH Đảng bộ cùng với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng phân tích, nhận định tình hình thực tiễn để đề ra chủ trương đúng và những giải pháp căn cơ, hiệu quả; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đảng ủy viên, thành viên ban lãnh đạo bám sát nhiệm vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo thực hiện. Cùng với chủ trương mở rộng và đa dạng hóa ngành nghề, Mitraco xác định các mũi nhọn tạo “đầu kéo”, từ đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên nguồn lực. Trong đó, bên cạnh đầu tư chế biến sâu các sản phẩm khai khoáng, bước đi mang dấu ấn trong lịch sử phát triển của đơn vị, đó là sự chuyển mạnh sang đầu tư vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, coi đây là hướng đi chủ đạo, bền vững.
Công ty CP May Hà Tĩnh tạo việc làm cho hàng trăm lao động
Một nhiệm kỳ đối mặt với tình trạng khủng hoảng kinh tế với nhiều thách thức, áp lực lớn đặt ra trong quá trình triển khai chiến lược kinh doanh mới; tuy nhiên, theo khẳng định của Bí thư Đảng ủy Mitraco, chính sự kiên định trong lập trường tư tưởng trong toàn Đảng bộ đã giúp Tổng Công ty triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chiến lược. Trước hết là tìm tòi, du nhập và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào SXKD. Cùng với đó là giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ và “trải thảm đỏ” thu hút nhân tài để tập trung trí tuệ cho các lĩnh vực đột phá; năng động trong việc liên doanh với các đối tác, đồng thời, tiếp cận nguồn tín dụng lãi suất ưu đãi để giải bài toán về nguồn vốn. Và, giải pháp bao trùm là mở rộng đầu tư, hợp tác, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng uy tín, thương hiệu của Mitraco với các đối tác và đầu tư mở rộng thị trường trong nước, xuất khẩu.
Đánh giá về thành công của Mitraco trong nhiệm kỳ qua, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự nhấn mạnh, với những nỗ lực lớn trong đổi mới, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, Mitraco đã trở thành DN “đầu kéo” trong chuỗi giá trị, là cánh tay nối dài của tỉnh trong việc phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân. Trên lĩnh vực khai khoáng truyền thống của đơn vị, Đảng ủy Mitraco chỉ đạo Tổng Công ty tập trung cao cho công tác thăm dò, khai thác mỏ; đẩy mạnh đổi mới công nghệ khai thác, chế biến, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; mạnh dạn đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, du nhập và ứng dụng tiến bộ KHKT, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm… Từ đó, trong 5 năm qua, hoạt động SXKD của đơn vị tăng trưởng khá, các chỉ tiêu đều đạt kết quả cao so kế hoạch; doanh thu năm 2014 tăng 61,2% so với năm 2010, lợi nhuận sau thuế tăng 472%.
Khởi động một hành trình nỗ lực mới, với Mitraco Hà Tĩnh, con đường lớn đang rộng mở nhưng cũng đòi hỏi về năng lực cạnh tranh rất lớn để có thể trở thành đối trọng và cũng là đối tác với các DN, tập đoàn kinh tế trong, ngoài nước. Nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn phát triển mới mà Đảng bộ Mitraco vạch ra và tập trung lãnh đạo, đó là tiếp tục thực hiện tái cơ cấu DN và các ngành nghề SXKD của Tổng Công ty cũng như các đơn vị thành viên theo hướng khoáng sản chế biến sâu; nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, nông nghiệp sạch và chuyển dịch mạnh mẽ về tỷ trọng TM-DV. Theo đó, DN sẽ huy động mọi nguồn lực để thực hiện thành công các dự án chiến lược như: nhà máy tấm trần thạch cao tại Lào; cầu cảng số 3, cảng container và dịch vụ hậu cảng Vũng Áng; mở rộng và hoàn thiện các dự án nông nghiệp đang triển khai. Cùng với đó, tập trung làm tốt công tác thị trường, xây dựng, quảng bá thương hiệu Mitraco…
Dây chuyền sản xuất của Nhà máy chế biến súc sản Mitraco
“Các giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực hoạt động, lĩnh vực SXKD trong giai đoạn phát triển mới đã được Đảng bộ Mitraco xây dựng một cách cụ thể, sát sao. Cùng với sự đoàn kết, đồng thuận và ý chí quyết tâm cao nhất, Mitraco Hà Tĩnh phấn đấu xây dựng tập đoàn kinh tế nông lâm, tiếp tục vươn lên phát triển nhanh và bền vững, xứng tầm với vị thế là một DN trọng điểm của tỉnh và khu vực miền Trung” – Bí thư Đảng ủy Mitraco Dương Tất Thắng khẳng định.
Chị Nguyễn Thị Loan, chủ trang trại chăn nuôi lợn nái (xã Sơn Long – Hương Sơn): Chăn nuôi lợn liên kết đã giúp gia đình tôi làm giàu.
Năm 2011, được sự hỗ trợ của tỉnh, huyện và Tổng Công ty KS&TM, tôi đã mạnh dạn đầu tư 200 triệu đồng xây dựng chuồng trại nuôi vệ tinh với lứa lợn đầu tiên là 320 con. Những ngày đầu làm quen với cách làm ăn mới, tôi không khỏi trăn trở, lo âu. Nhưng rồi, được sự hỗ trợ của Tổng Công ty, mỗi năm, gia đình tôi xuất chuồng 3 lứa, mỗi lứa cho thu nhập 70-80 triệu đồng. Từ kinh nghiệm và hiệu quả chăn nuôi lợn thương phẩm mang lại, tôi đã có thêm nguồn vốn để tiếp tục đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi lợn nái với quy mô 450 con, liên kết với Tổng Công ty.
Với tổng mức đầu tư 9,7 tỷ đồng, hệ thống chuồng trại đáp ứng đầy đủ quy trình xử lý môi trường, sau gần 2 năm đi vào hoạt động, trang trại đã xuất chuồng 24 lứa lợn với 11.200 con, tổng doanh thu 4,32 tỷ đồng. Trang trại còn tạo việc làm ổn định cho 12 lao động địa phương, trong đó, có 4 cán bộ thú y và 8 lao động phổ thông với mức lương từ 3,5 – 4,3 triệu đồng/tháng.
Chị Trần Thị Việt Hà – Giám đốc HTX Thương mại, Dịch vụ tổng hợp Hà Trung (Cẩm Hòa, Cẩm Xuyên): Nông dân tiếp cận phương thức sản xuất hiện đại và chuyên nghiệp.
Mặc dù là “người đến sau” nhưng ngay khi bắt tay vào dự án sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao trên cát ven biển, tôi có niềm tin rất lớn vào quyết định của mình. Tôi nhận 10 ha đất, ngay trong vụ đầu tiên đã phủ kín hơn 6 ha, chủ yếu là củ cải và cải bẹ. Tất cả đều qua hợp đồng sản xuất, tiêu thụ với Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh. Ngay từ vụ đầu tiên, chúng tôi đã thu được sản lượng lớn. Đợt thu hoạch củ cải vụ xuân 2015, thu được 40 tấn. Hiện nay, HTX gồm 12 xã viên, vào những ngày cao điểm, chúng tôi thuê thêm nhân công của địa phương, vừa giải quyết lao động thời vụ, vừa tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với hình thức sản xuất mới, nâng cao thu nhập. Đã vào vụ thứ 3, sản xuất gần như ổn định, người nông dân cũng dần chuyên nghiệp hơn.
Ông Dương Văn Thái – Chủ tịch UBND xã Thạch Văn (Thạch Hà):Mitraco tiếp sức cho địa phương phát triển sản xuất, xây dựng NTM.
Thạch Văn là xã được Mitraco đỡ đầu xây dựng NTM. Từ một xã có điểm xuất phát thấp, sau 2 năm thực hiện chương trình, mô hình sản xuất được tổ chức lại theo hướng hàng hóa, tăng hiệu quả trên đơn vị diện tích. Đặc biệt là khi dự án sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao trên đất cát ven biển được triển khai trên địa bàn, đến nay, toàn xã đã xây dựng được 13 ha sản xuất rau tập trung theo hình thức liên kết chuỗi với Mitraco.
Cùng với đó, Tổng Công ty hỗ trợ xã 3 km cây xanh xây dựng tuyến đường mẫu và các loại cây ăn quả cho người dân xây dựng vườn hộ. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể, ước đạt 31 triệu đồng/năm, tăng 4,7 triệu đồng so với năm 2014. Mitraco đã góp phần giúp địa phương bứt phá trong phát triển kinh tế vườn hộ, về đích NTM đúng kế hoạch.
baohatinh.vn

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỗ tổ vua Hùng tháng mấy?