Mitraco Hà Tĩnh đặt mục tiêu doanh thu 1.400 tỷ đồng

admin
19/08/21
0
Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đang siết chặt công tác quản lý, đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại các công ty con theo hướng tinh gọn, hiệu quả… hướng tới mục tiêu doanh thu 1.400 tỷ đồng trong năm nay.
Sáng 19/8, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco Hà Tĩnh) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Hà – Phó Tổng Giám đốc Mitraco Hà Tĩnh báo cáo kết quả quản trị và sản xuất kinh doanh năm 2020.
Năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19, song với sự nỗ lực của toàn thể đơn vị, đặc biệt là tích cực thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất, Mitraco Hà Tĩnh đã đạt và vượt 5 chỉ tiêu cơ bản.
Theo đó, tổng doanh thu đạt 1.515 tỷ đồng, đạt 124,2% so với kế hoạch năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 2.151 tỷ đồng, đạt 143,4%; lợi nhuận sau thuế đạt 170 tỷ đồng, cao hơn 11 lần kế hoạch đề ra; nộp ngân sách nhà nước 49,5 tỷ đồng, đạt 164,8%; thu nhập bình quân đầu người 7,5 triệu đồng/người/tháng.
Một số công ty con có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả như: Công ty CP Chăn nuôi Mitraco; Công ty CP Phát triển nông lâm; Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc; Công ty CP Cảng quốc tế Lào – Việt; Công ty TNHH Việt Lào…

Hoạt động sản xuất tại Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc.
Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thời gian qua, Mitraco Hà Tĩnh và các đơn vị thành viên cũng thường xuyên quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người lao động.
Trong năm 2020, Mitraco Hà Tĩnh đã hỗ trợ gần 900 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn, làm nhà mái ấm công đoàn cho công nhân lao động; ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt 200 triệu đồng; ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19 hơn 200 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng nông thôn mới hơn 150 triệu đồng…
Năm 2021, Mitraco Hà Tĩnh đặt mục tiêu tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021; siết chặt công tác quản lý, tiết giảm tối đa chi phí, khoán gọn các chỉ tiêu kinh tế; đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại các công ty con theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao năng suất, chất lượng, hướng tới đảm bảo việc làm ổn định, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
Công ty đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: doanh thu 1.400 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 1 triệu USD; lợi nhuận 50 tỷ đồng; nộp ngân sách 40 tỷ đồng; thu nhập bình quân 7,6 triệu đồng/người/tháng.

Cổ đông biểu quyết thông qua các tờ trình tại đại hội.
Sau khi nghe các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)… và triển khai nhiệm vụ năm 2021, các cổ đông đã thông qua tờ trình về các nội dung như: phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch đầu tư và tài chính năm 2020; báo cáo hợp nhất tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; quyết toán chi trả lương, phụ cấp và mức thù lao của HĐQT, ban kiểm soát, thư ký Tổng Công ty thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021…

Bài viết cùng chủ đề: