Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP
Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP
Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường.
1. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ; ngày 08 tháng 01 năm 2019
2. Địa điểm: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP Số 02, đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP có tên trong danh sách chốt ngày 25/12/2018 bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
4. Nội dung Đại hội: Đại hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua nội dung sau:
– Điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP xuống theo đúng tỷ lệ vốn góp.
– Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông vui lòng gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) về Ban tổ chức theo địa chỉ: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP; Số 2 Vũ Quang, Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh trước 11h:00’ ngày 07/01/2019.
– Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được Tổng công ty công bố trên website: www.mitraco.com.vn (mục quan hệ cổ đông).
– Mọi thông tin, quý cổ đông vui lòng liên hệ: Ông Đào Anh Dũng – Thư ký TCT
– Điện thoại: 094.8886663 – Fax: 02393.855606 – Email: [email protected]
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông./.

File đính kèm: Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường

Bài viết cùng chủ đề: