Tổng công ty tổ chức hội nghị công tác tài chính – kế toán năm 2020

admin
30/09/20
0

Chiều ngày 29/9/2020, tại Hội trường số 1, Phòng Tài chính kế toán và Ban kiểm soát Tổng công ty tổ chức Hội nghị công tác tài chính – kế toán năm 2020. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Phòng tài chính – kế toán Tổng công ty cùng toàn thể các đồng chí là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Giám đốc, Kế toán trưởng các công ty con của Tổng công ty.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị công tác tài chính – kế toán lần này có nhiệm vụ đánh giá lại kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020; tổng hợp các vấn đề tồn tại, vướng mắc có thể gặp phải trong hạch toán kế toán, trong việc thực hiện các quy định của Pháp luật thuế và thực hiện quy chế Quản lý Người đại diện vốn tại các doanh nghiệp.

Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu sôi nổi từ giám đốc và kế toán trưởng các đơn vị về thực tế phát sinh tại doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm đồng thời mong muốn sự hỗ trợ của Tổng công ty để làm tốt hơn nghiệp vụ kế toán tại doanh nghiệp mình. Đặc biệt, Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Thị Hà – Phó Tổng giám đốc Tài chính, Đồng chí Lê Viết Thảo Tổng giám đốc và Đồng chí Trương Hữu Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty. Các đồng chí đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Người đại diện và những người làm công tác tài chính – kế toán trong thời gian qua, đồng thời giao nhiệm vụ trong thời gian tới.

Để ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ làm công tác tài chính – kế toán, Hội nghị cũng đã biểu dương khen thưởng cho 2 tập thể Phòng kế toán Công ty CP Chăn nuôi Mitraco và Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh đã có những cố gắng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Tổng công ty trao thưởng cho Phòng kế toán Công ty CP Chăn nuôi Mitraco và Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh.

Việc tổ chức Hội nghị lần này một lần nữa khẳng định vai trò xương sống tại doanh nghiệp của đội ngũ làm công tác tài chính – kế toán, nâng cao tinh thần trách nhiệm để đội ngũ này hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng nền tài chính lành mạnh, bộ máy kế toán tinh gọn, hiệu quả tại đơn vị, góp phần cho sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và Tổng công ty nói chung.

Hồng Vân – Ban kiểm soát

Bài viết cùng chủ đề: