Bàn giao tổ chức đảng và đảng viên Chi bộ Công ty Gạch ngói Mitraco cho Đảng bộ huyện Kỳ Anh

admin
18/09/20
0

Sau khi tiếp nhận Chi bộ Công ty Gạch ngói Mitraco, Đảng bộ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có 37 đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của BCH Trung ương Đảng về “Thi hành Điều lệ Đảng”; được sự đồng ý của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sáng 17/9, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã bàn giao tổ chức đảng và đảng viên Chi bộ Công ty Gạch ngói Mitraco cho Đảng bộ huyện Kỳ Anh.

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Trần Đình Gia; Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Trọng Vân cùng các đồng chí lãnh đạo 2 đơn vị chứng kiến Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Ban Tổ chức Huyện ủy Kỳ Anh ký giao, nhận tổ chức đảng và đảng viên Chi bộ Công ty Gạch ngói Mitraco.

Được biết, Chi bộ Công ty Gạch ngói Mitraco được thành lập từ năm 2007, hiện có 12 đảng viên. Trước khi bàn giao cho Đảng bộ huyện Kỳ Anh, Chi bộ Công ty Gạch ngói Mitraco trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. Trong ảnh: Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Huyện ủy Kỳ Anh chúc mừng Chi bộ Công ty Gạch ngói Mitraco chuyển về trực thuộc Đảng bộ huyện Kỳ Anh.

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Trần Đình Gia hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức đảng, doanh nghiệp hoạt động thuận lợi.