Mitraco Hà Tĩnh đỡ đầu xã Thạch Đài xây dựng nông thôn mới

admin
20/07/16
0
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại (Mitraco) Hà Tĩnh vừa tiến hành ký kết đỡ đầu xã Thạch Đài (Thạch Hà) xây dựng NTM.
Lãnh đạo Tổng công ty KS&TM Hà Tĩnh và BCĐ Chương trình xây dựng NTM xã Thạch Đài ký phối hợp đỡ đầu xây dựng NTM
Xã Thạch Đài là địa phương thuần nông với điểm xuất phát thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Theo lộ trình địa phương phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần vượt khó, tập trung hoàn thành các tiêu chí phấn đấu đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2016.
Để giúp đỡ xã Thạch Đài đạt chuẩn NTM trước thời hạn 1 năm so với kế hoạch, Tổng công ty KS&TM Hà Tĩnh xây dựng chương trình, kế hoạch, chủ động phối hợp hướng dẫn, kêu gọi các chương trình giúp xã xây dựng kết cấu hạ tầng hoàn thiện các tiêu chí; hướng dẫn, tư vấn, giúp đỡ xã trong việc xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả theo hướng liên kết, góp phần thực hiện đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cư dân nông thôn; huy động công đoàn, đoàn thanh niên tham gia các phong trào chỉnh trang khu dân cư, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, làm giao thông thủy lợi nội đồng; trực tiếp tài trợ, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tài trợ, huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng…
Được biết, thực hiện các quyết định đỡ đầu xây dựng NTM, đến nay, Tổng công ty KS&TM đã đỡ đầu xã Thạch Văn (Thạch Hà), tài trợ và hướng dẫn nhiều địa phương xây dựng mô hình chăn nuôi bò chất lượng cao theo chuỗi giá trị, mô hình chăn nuôi lợn liên kết…
baohatinh.vn

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỗ tổ vua Hùng tháng mấy?