MITRACO nhận bàn giao sang công ty cổ phần

admin
14/07/14
0
Ngày 10/7/2014, tại Trụ sở chính của Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP (MITRACO), đã diễn ra cuộc họp bàn giao từ Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh sang Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP.
Thành phần dự họp:
Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty, gồm có: Đồng chí Hoàng Văn Sơn – Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Ban chỉ đạo- Chủ trì và các thành viên trong Ban Chỉ đạo đại diện cho các Sở: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Lao động TB và Xã hội.
 
Phía Tổng Công ty gồm có: Đồng chí Trương Hữu Trung – Chủ tịch HĐQT, Đ/c Dương Tất Thắng – Tổng Giám đốc Tổng công ty và các thành viên trong Ban Tổng giám đốc.
Tổ giúp việc cổ phần hóa Tổng công ty: các thành viên trong tổ đại diện cho các Sở ban ngành và Tổng công ty.
Tại cuộc họp Đồng chí Nguyễn Thị Hà – Phó Tổng giám đốc – Tổ trưởng tổ giúp việc cổ phần hóa đã báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty từ 31/3/2012 đến 02/7/2014 và thông qua các quyết định, cũng như các hồ sơ thủ tục liên quan đến nội dung bàn giao.
Kết thúc cuộc họp các thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, Lãnh đạo Tổng Công ty đã ký biên bản và các hồ sơ liên quan, chính thức bàn giao từ Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh sang Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP.
DUY THÀNH

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỗ tổ vua Hùng tháng mấy?