Chung tay, chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

admin
30/05/13
0
Tổng công ty khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh rất vinh dự là một đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đầu tư phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung và lĩnh vực chăn nuôi lợn nói riêng- Nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết 08 của Đảng bộ tỉnh ( Khoá XVI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gúp phần cùng toàn tỉnh xây dựng nông thôn mới bền vững. 
Trang trại vệ tinh chăn nuôi lợn siêu nạc
Để thực hiện được đề án phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020. Ngoài việc TCT đã xây dựng đề án phát triển chăn nuôi và có các định hướng cụ thể cho các đơn vị thành viên, TCT còn chỉ đạo tăng đàn nái, chuyển đổi cơ cấu đàn, chuyển nuôi lợn thương phẩm ra ngoài cho dân nuôi tại 02 công ty( Công ty cổ phần CN Mitraco, Công ty Nông Lâm) nhằm mục tiêu cung cấp 50 – 60% con giống cho bà con chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Tính đến nay tại Công ty Mitraco đã chuyển ra ngoài 100% không nuôi lợn thương phẩm tại công ty, Công ty Nông Lâm đã chuyến ra ngoài được 30%, từng bước sẽ chuyển hết không nuôi tại công ty mà chủ yếu tập trung chuyên canh sản xuất giống các cấp để đáp ứng nhu cầu cho bà con chăn nuôi. Song song với việc chuyển đổi, TCT đã và đang chỉ đạo phát triển các trại nái gia công tại các huyện với phương thức cung cấp con giống, cung cấp thức ăn, tư vấn xây dựng chuồng trại, cung cấp thuốc thú ý, cử cán bộ kỷ thuật trực tiếp quản lý trại. Đồng thời cho vay từ 25% – 30% vốn xây dựng không tính lãi trong trong thời gian 4 năm và bao tiêu toàn bộ số sản phẩm làm ra và có chính sách số giống làm ra tại huyện nào thì ưu tiên cho bà con chăn nuôi tại huyện đó.
Đây là một giải pháp hay, giải pháp đúng với phương thức xã hội hoá đầu tư, doanh nghiệp liên kết với bà con nông dân thực hiện đề án phát triển sản xuất trong chương trình “Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” ổn định, bền vững. Thực hiện mục tiêu này, năm 2012 đã xây dựng được 3 trại nuôi nái gia công tại Kỳ Bắc – Kỳ Anh , Ân Phú – Vũ Quang và Hương Trà  Hương Sơn với quy mô 400 nái / hộ , 8.500 con lợn cai sữa / năm / hộ.
Đi đôi với việc phát triển nái giống, TCT còn chỉ đạo các đơn vị thực hiện kế hoạch 4111 của UBND tỉnh về việc xây dựng các trại nuôi lợn thương phẩm gia công tại các huyện.Tính đến nay đã có 45 hộ nuôi lợn thương phẩm gia công, đưa tổng đàn thương phẩm cho dân nuôi là 47.500 con / năm.
Ngoài thực hiện các mục tiêu của đề án phát triển chăn nuôi lợn, TCT còn tham gia vào các chương trình nhằm hỗ trợ các huyện, các xã, trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới bằng các chương trình cụ thể như sau:
Về chính sách: Hỗ trợ cho vay không lãi trong 4 năm đối với các hộ chăn nuôi nái gia công và nhận bảo lãnh ngân hàng cho các hộ vay nhu cầu phát triển chăn nuôi đó cho HTX Hoàng Chõu – Kỳ Bắc vay 1,2 tỷ , cho HTX Sơn Phú – Ân Phú vay 1,4 tỷ, bán nợ thức ăn cho các tổ hợp chăn nuôi, cho con giống đối với các hộ chính sách, kết hợp với công ty Hoàng Long hỗ trợ bể Bioga.
Tổng công ty và các công ty thành viên hỗ trợ xây dựng nông thôn mới theo công văn 4196 UBND tĩnh ngày 7/12/2011: 530 triệu tiền mặt, Tổng công ty nhận đỡ đầu cho xã Kỳ Khang – Kỳ Anh, Cẩm Hoà – Cẩm Xuyên về xây dựng cơ sở hạ tầng 500 triệu, hai khoản hỗ trợ đã có trên 1 tỷ. Ngoài ra các Công ty con nhận đỡ đầu cho các xã như: Công ty Cảng Vũng áng Việt Lào đỡ đầu cho xã Kỳ Phú, xã Kỳ Thượng – Kỳ Anh, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco nhận đỡ đầu cho xã Thạch Vĩnh – Thạch Hà, với ch­ơng trình này TCT đang phát động một phong trào tất cả các đơn vị thành viên đều tham gia hỗ trợ đỡ đầu xây dựng nông thôn mới tại các địa phương đơn vị đóng quân từ phong trào trở thành cao trào tất cả chung tay chung sức xây dựng nông thôn mới.
Về thị trường và tiêu thụ sản phẩm: Tất cả lợn thương phẩm, lợn con sau cai sữa tại các hộ nuụi gia công cho cỏc công ty, cỏc Công ty đều có trách nhiệm tiêu thụ cùng song song với việc bán lợn chưa qua chế biến. TCT đang xúc tiến đầu tư xõy dựng nhà máy súc sản với công suất 1000 con/ ngày. 3000 tấn chế biến/ năm với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng tại Kỳ Anh, nhằm tiêu thụ sản phẩm cho bà con chăn nuôi. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ phải có quy hoạch chăn nuôi, lựa chọn quy mô chăn nuôi, chú trọng tập trung vào chất lượng sản phẩm để nhằm cung cấp nguyên liệu tại chỗ cho nhà máy.
Đi đôi với việc phát triển chăn nuôi là đào tạo và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi trong năm 2012, Trường dạy nghề Mitraco đã tổ chức được 15 lớp sơ cấp kỷ thuật chăn nuôi đào tạo được 525 học viên cho các xã.
Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nó xuyên suốt trong cả quá trình phát triển kinh tế, xã hội đặc biệt nhất là sự quan tâm phát triển toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhận thức được điều đó, TCT tập trung vào các mục tiêu sau:
Phát triển đàn nái từ 2.300 năm 2011 lên đến 7.000 con năm 2015 và 22.000 con năm 2020, để cung cấp được từ 50 – 60 % con giống trên địa bàn toàn tỉnh.
Tại mỗi huyện, xây dựng cho được 2 – 3 hộ vệ tinh nuôi nái có quy mô từ 300 con trở lên.
Hỗ trợ và phát triển chăn nuôi với quy mô vừa và nhỏ, chú trọng và ưu tiên cho những Huyện, xã có khu tái định cư.
Đầu tư xây dựng nhà máy súc sản giết mổ tập trung, tìm kiếm thị trường và mở rộng kênh phân phối thực phẩm đến các bếp ăn khu công nghiệp, nhằm tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho hộ nông dân.
Với đội ngũ CBCNV tâm huyết, trách nhiệm, lũng say mờ cộng với chiến lược phát triển đúng, trúng, các chính sách cụ thể, thiết thực, hiệu quả, Cty CP chăn nuôi MITRACO sẽ đồng hành cùng bà con nông dân trên con đường CNH NN-NT. Góp phần xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh phát triển bền vững.
Lê Văn Nhị
Giám đốc công ty cổ phần chăn nuôi mitraco

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỗ tổ vua Hùng tháng mấy?