Công đoàn Mitraco – Điểm tựa, tổ ấm của người lao động

admin
17/04/13
0
Ngày 29/4/2003, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định số 50/QĐ-LĐLĐ nâng cấp tổ chức Công đoàn Công ty Khoáng sản và Thương mại từ Công đoàn cơ sở trực thuộc ngành công nghiệp thành Công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.
Nhìn lại chặng đường 10 năm phát triển của Tổng Công ty, Công đoàn MITRACO cũng thật tự hào; thông qua tổ chức và hoạt động đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình xây dựng và phát triển Tổng Công ty, nhất là tổ chức phong trào CNLĐ sôi nổi, thiết thực và đóng góp vào việc xây dựng đội ngũ CBCNV.
Khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV tại Công ty CP khoáng sản Mangan
Khi mới đổi tên, Công đoàn Tổng Công ty có 15 công đoàn cơ sở nhưng lúc đó đều có quy mô và tổ chức chưa đủ mạnh, với 1.500 CBCNV và 1,200 đoàn viên. Quá trình phát triển, mở thêm các ngành nghề mới, đến nay Công đoàn Tổng Công ty có 24 công đoàn cơ sở, với hơn 2,700 CB,CNV.
Trao tặng nhà tình nghĩa
Hàng năm, Công đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của mình tuyên truyền giáo dục trong CNLĐ về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tạo điều kiện cho CNLĐ tham gia đóng góp ý kiến, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp. Tổ chức học tập, quán triệt, và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20 Hội nghị BCH TW (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và Nghị quyết số 60 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng Công ty về “Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên Tổng Công ty trong thời kỳ mới”. Từ đó, tạo được bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, CNLĐ về vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại mới.

Người lao động MITRACO trong tháng công nhân
Các phong trào thi đua yêu nước gắn với các đợt chiến dịch được Công đoàn phát động sâu rộng, mạnh mẽ trong CNLĐ với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, được CNLĐ hưởng ứng tích cực. Nhiều phong trào thi đua đã được tổ chức có hiệu quả, trọng tâm là “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỷ thuật, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh”. Đã có 365 đề tài được HĐKH Tổng công ty công nhận và xét thưởng, với 29 đề tài sáng kiến được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Trong“Phong trào Lao động sản xuất” Công đoàn đã tham mưu với chuyên môn phát động 16 phong trào thi đua mang lại kết quả thiết thực góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch SXKD hàng năm. Tiết kiệm được hàng trăm ngàn kw điện, hàng chục ngàn lít dầu. Theo đó, Tổng công ty đã khen thưởng cho những tập thể và cá nhân xuất sắc với số tiền trên 1 tỷ đồng. Tiêu biểu như phong trào “Đại thắng mùa khô; Mừng Đảng, mừng Xuân, lập công dâng Bác và Phong trào 90 ngày đêm”…từ những phong trào thi đua đó đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty. Từ đây đã xuất hiện nhiều tập thể tiêu biểu xuất sắc và nhiều tấm gương cá nhân điển hình được suy tôn, hàng trăm CNLĐ được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.
Lãnh đạo TCT tặng quà cho ĐVTN công nhân có thành tích trong LĐSX
Công đoàn Tổng công ty đến các Công đoàn cơ sở đã tích cực tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chuyên môn tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động như việc làm, tiền lương, các loại bảo hiểm. Công đoàn đã tích cực tham gia thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị; tham gia giải quyết những bức xúc của CNLĐ, xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Thông qua các hình thức tuyên truyền, Công đoàn giúp người lao động có nhận thức đúng đắn, tích cực ủng hộ và thực hiện sắp xếp doanh nghiệp. Hàng năm Công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn, triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức đại hội công nhân viên, hội nghị người lao động; tổ chức ký kết thoả ước lao động tập thể. Nội dung của thoả ước lao động tập thể, xây dựng quan hệ lao động hài hoà giữa doanh nghiệp và lợi ích người lao động, theo hướng có lợi hơn cho người lao động.
Kế thừa truyền thống phát triển của Tổng công ty, hàng năm có trên 90% CĐCS vững mạnh (trong đó vững mạnh xuất sắc 60%) Công đoàn Tổng Công ty luôn được Liên đoàn Lao động tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng tặng cờ và bằng khen; được lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo Tổng Công ty, đánh giá cao thành tích đóng góp của tổ chức mình. Vinh dự và tự hào năm 2008, Công đoàn Tổng Công ty đã được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Phát huy những thành tích đã đạt được, Công đoàn MITRACO quyết tâm tiếp tục có những đóng góp tích cực, thiết thực, to lớn hơn nữa vào sự phát triển chung của Tổng công ty . Thường xuyên chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, lành nghề, xứng đáng là điểm tựa, là tổ ấm của người lao động, cùng nhau chung sức xây dựng MITRACO ngày càng phát triển vững mạnh.
Nguyễn Duy Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Tổng công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỗ tổ vua Hùng tháng mấy?