Dệt gấm thêu hoa

956
Tác giả: Hoàng Sắt
Mười năm dệt gấm với thêu hoa
Rạng rỡ thanh danh khắp nước nhà
Sự nghiệp thăng trầm không chán nản
Thị trường xao động vẫn xông pha
Qua bao thử thách luôn bền chí
Vượt hết gian nan quyết vững đà
Góp sức làm nên mùa quả ngọt
Phát huy truyền thống vượt tầm xa