Mitraco quá trình hình thành và phát triển vốn

admin
22/04/13
0

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (MITRACO), tiền thân là Công ty Khai thác, Chế biến và Xuất khẩu Titan Hà Tĩnh được thành lập trên cơ sở tiếp nhận tài sản thanh lý từ Công ty AUSTINH; trong khi chờ thủ tục thanh lý và bàn giao, tháng 10/1996 Công ty được UBND tỉnh cấp khoản vốn đầu tiên vỏn vẹn 300 triệu đồng vốn lưu động để khởi động sản xuất, kinh doanh.

Đến tháng 6/1997 Công ty được UBND tỉnh ra quyết định giao vốn ngân sách cho doanh nghiệp số 374 QĐ/UB-CN ngày 17/6/1997 nhận bàn giao vốn từ Ban thanh lý Công ty AUSTINH là 5.656.599.000 đồng . Với nguồn vốn ban đầu ít ỏi, chủ yếu là nguồn vốn cố định từ toàn bộ tài sản cũ nát của AUSTINH để lại còn nguồn vốn lưu động để tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh không đáng kể.

Nhớ lại những ngày làm hồ sơ để chuyển đổi Công ty thành Tổng công ty(năm 2002), cân đối mãi, cho cộng hết tất cả các nguồn mới đủ 100 tỷ đồng để đảm bảo điều kiện cần tối thiểu cho một đơn vị đặc thù để thành lập được Tổng công ty. Thắm thoắt 10 năm trôi qua, với nhiều thế hệ lãnh đạo, đều có nhiều kinh nghiệm, có năng lực và đầy trách nhiệm nên đã đóng góp phần lớn cho sự phát triển của Tổng công ty. Mười năm, nguồn vốn chủ sở hữu đã được tăng lên qua cấp số nhân, từ 100 tỷ đồng ban đầu đến nay đã đạt trên 1000 tỷ đồng. Tổng cộng nguồn vốn từ khi bàn giao (thành lập) đến 31/12/2012 là 1.026.466.272.232 đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách cấp) bằng 544.686.985.646 đồng/1.026.466.272.232 đồng = 53,06% (trong đó cấp bằng tiền chỉ có 40.237.505.800 đồng/1.026.466.272.232 đồng = 3,92%), còn lại là nguồn vốn tự bổ sung từ lợi nhuận sau thuế và đánh giá lại tài sản, nguồn khác của Tổng công ty. Sau 10 năm xây dựng và hội nhập, nếm trải bao khó khăn, thăng trầm nhưng Tổng công ty không những bảo toàn vốn ban đầu mà đã biết làm cho đồng vốn của mình đơm hoa kết trái, cho mùa vàng bội thu.

Để bổ sung được nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty là những nỗi niềm trăn trở, say sưa, tâm huyết vì doanh nghiệp của nhiều đồng chí lãnh đạo Tổng công ty qua các thời kỳ. Đặc biệt là Đồng chí Võ Kim Cự hiện là Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty. Có thể nói rằng đồng chí là cha đẻ của Mitraco và là người gắn bó với Mitraco. Đồng chí đã nỗ lực, bằng tất cả sự tâm huyết, máu thịt, trí tuệ, mồ hôi, nước mắt của mình để “Tất cả vì sự phát triển an toàn, bền vững của Tổng công ty”.

Thật đáng tự hào về Mitraco, về các thế hệ lãnh đạo và đội ngũ CBCNV qua các thời kỳ, đặc biệt là thế hệ đàn anh, những người đi trước đã đóng góp nhiều công sức, trí tuệ để có được Mitraco hôm nay. Với những thành quả đã đạt được, thế hệ hôm nay và mai sau của Mitraco quyết đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, năng động, sáng tạo, đổi mới để xây dựng Mitraco ngày càng phát triển vững chắc. Nguồn vốn của Mitraco luôn được bảo toàn và phát triển. Thu nhập của người lao động ngày càng tăng; quyền lợi của các cổ đông được bảo đảm…để Mitraco vững bước trên con đường phát triển và hội nhập và phát triển.

Nguyễn Thị Hà

Phó Tổng giám đốc Tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỗ tổ vua Hùng tháng mấy?